Stichting ALS op de weg!

Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS) is een zogenaamde neuromusculaire aandoening. Het is een van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. Na de eerste symptonen is de gemiddelde levensverwachting 3 tot 5 jaren. Bij deze ziekte ontstaat, ten gevolge van een afwijking in de hersenen (neuro), met name een probleem met een groot aantal spieren (musculair). Het bewegingsapparaat, spraak en ademhaling worden aangedaan terwijl het denkvermogen en zintuigelijke beleving vrijwel intact blijven.
Een zeer zware strijd, waarin patiënt en een team van betrokkenen samen “er onder omstandigheden het beste van maken”.

Nederland telt op dit moment ongeveer 1500 patiënten. Gemiddeld overlijden er elk jaar 500 patiënten en komen er 500 patiëntenbij.
De oorzaak van de ziekte is tot op heden onbekend. Een behandeling in genezende zin is nog niet voorhanden.

De Stichting ALSopdeweg! heeft als doel om mensen met de ziekte ALS te ondersteunen bij het zo lang mogelijk optimaal functioneren in de maatschappij. Hiervoor zijn vaak aanpassingen en hulpmiddelen nodig die buiten de vergoeding vallen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), zorgverzekeraar of UWV.

Ga naar stichting ALS op de weg!

Brabant Business Battle wordt georganiseerd door Rotary Boxtel - Oirschot - Haaren.