1) Aanmelden van mijn Team

Voor een goede organisatie van de BBB en de hoge veiligheidseisen die op de kazerne gelden is het noodzakelijk dat wij op tijd over de complete gegevens van alle deelnemers beschikken.

Wat moet ik doen als ik geen compleet team bij elkaar krijg?

Indien wij de gegevens van minimaal 4 personen/ team hebben kunnen wij de teamindeling voor de BBB-dag voltooien.
De overige 2 personen kunt u dan uiterlijk 16 augustus aanmelden.
Er zijn verder de volgende mogelijkheden:
1) Indien u binnen uw eigen bedrijf niet (voldoende) kandidaten kunt vinden, kunt u ook Uw buur- of collegabedrijf of familie raadplegen. Dus mixed teams mag.
2) U kunt er ook een klant event van maken en uw beste klant(en) uitnodigen.

Mag ik vrienden supporters meebrengen?

Ja , supporters zijn van harte welkom en de organisatie stimuleert dat van harte. Wel is het noodzakelijk dat alle supporters op tijd (vóór 16 augustus) aangemeld worden. Ook hiervoor gelden dezelfde eisen als voor de deelnemers.

2) Over de BBB dag

Welke kleding moet ik aantrekken.

De BBB organisatie voorziet elk team van t-shirts. Deze shirts worden op de dag zelf overhandigd. Bij het inschrijven van uw team kunt u de maten van de deelnemers doorgeven. Voor het overige adviseren wij sportieve kleding ( trainingspak; sportbroek en schoenen etc) die makkelijk zit en tegen een stootje kan. Kijk de dag van te voren op de weer-app voor regenkleding etc.. U kunt Uw kleding thuis aantrekken want U speelt de hele dag in dezelfde outfit. Er zijn ook voorzieningen om u om te kleden in de sporthal op de kazerne.

Is er gelegenheid tot douchen?

Er is een sporthal met kleedkamers (M/V) en douchegelegenheid. In verband met de Coronamaatregelen is het echter nog niet bekend of er gedoucht kan worden 

Is deelname aan de BBQ verplicht?

Nee. Wij gaan ervan uit dat U deelneemt. Mocht U echter niet willen deelnemen, dan zouden wij het op prijs stellen dat u dat tijdig van te voren (16 augustus) aangeeft. Zo kunnen wij kosten besparen hetgeen de opbrengst voor het goede doel ten gunste komt. Houdt er dan wel rekeneing mee dat U niet aanwezig zult zijn bij de prijsuitreiking.